ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบรหารส่่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  หน้าแรก     ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.  
  ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง        

     อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ในการปฏิบัติตามมาตรา ๙(๘) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของทางราชการให้ประชาชนรับทราบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส สุจริต และตรวจสอบได้ โดยให้จัดทำรายงานสรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในแต่ละรอบเดือน ตามแบบ สขร. ๑

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามขอประกาศการพิจารณาการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์ประกอบ 


ประกาศโดย : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
วันที่ประกาศ : 2013-03-19

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.