ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบรหารส่่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  หน้าแรก     เอกสารเผยแพร่ความรู้ 
เอกสารเผยแพร่ความรู้
เอกสารเผยแพร่ความรู้  
     การเสนอใบลา2565-06-10เปิดอ่าน
     กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้น2565-04-01เปิดอ่าน
     จริยธรรมของข้าราชการ และการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย2565-01-05เปิดอ่าน
     เครื่องราชอิสริยาภรณ์2564-10-11เปิดอ่าน
     สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ2564-08-31เปิดอ่าน
     แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)2564-07-05เปิดอ่าน
     ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2564-04-05เปิดอ่าน
     สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25632564-01-11เปิดอ่าน
     ภาษีป้าย2563-10-09เปิดอ่าน
     เอดส์ 22563-06-10เปิดอ่าน
     เอดส์ 12563-06-10เปิดอ่าน
     แยกขยะ 22565-06-15เปิดอ่าน
     แยกขยะ 12565-06-15เปิดอ่าน
     โควิด 22563-05-04เปิดอ่าน
     โควิด 12563-05-04เปิดอ่าน
     พิษสุนัขบ้า 22564-05-20เปิดอ่าน
     พิษสุนัขบ้า 12564-05-20เปิดอ่าน
     ไข้เลือดออก 22563-05-25เปิดอ่าน
     ไข้เลือดออก 12563-05-25เปิดอ่าน
     ประหยัดพลังงาน 22563-05-29เปิดอ่าน
     ประหยัดพลังงาน 12563-05-29เปิดอ่าน
     PM 2.52563-05-29เปิดอ่าน
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.