ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบรหารส่่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  หน้าแรก     สภา อบต.หนองขาม 

สภา อบต.หนองขาม
สภา อบต.หนองขาม  


นายไทยรัฐ ประทุมแฝง
ประธานสภา อบต.หนองขาม
โทรศัพท์ : 0961137411


นางปราณี มุ่งดี
รองประธานสภา อบต.หนองขาม
โทรศัพท์ : 0981600170


นายนพเดช ทิศกระโทก
ส.อบต. หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 0623014858


นายวรเชษฐ์ มอญขาม
ส.อบต. หมูที่ 3
โทรศัพท์ : 0636866704


นายสมชาย ทิศกระโทก
ส.อบต. หมูที่ 4
โทรศัพท์ : 0647763446


นายนันทพันธ์ พรหนองแสน
ส.อบต. หมูที่ 5
โทรศัพท์ : 0616809469


นางดวงพร ทางกระโทก
ส.อบต. หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 0958098027


นายณรงค์ จันทรขุน
ส.อบต. หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 0908265912


นายธนภณ วันนอก
ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 0935344157


นายเฉลิมพร ทิศกระโทก
ส.อบต. หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 0926959127


นายสมหมาย นันกระโทก
ส.อบต. หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 0931983822


นายบุญเลิศ ทิศกระโทก
ส.อบต. หมู่ที่ 12
โทรศัพท์ : 0933698090


นายธนารัตน์ เกาะกลาง
ส.อบต. หมู่ที่ 13
โทรศัพท์ : 0935055681


นายศักดา จินดาธนาพร
ส.อบต. หมู่ที่ 14
โทรศัพท์ : 0810624209


นายพัฒนพงศ์ หนูริพันธ์
ส.อบต. หมู่ที่ 15
โทรศัพท์ : 0822828714
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.