ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบรหารส่่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสาวเสาวนีย์ เรียมริมมะดัน
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)


นางสาวเกสินี วงค์กำภู
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวพัชรี มั่นคง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


นายดำรงพล ทองคำ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางกรณ์จิรัสย์ แกล้วกล้า
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวชุติมา นนท์ธีระสิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางกัญญาภัค แทวกระโทก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.