ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบรหารส่่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  หน้าแรก     สำนักงานปลัด 

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด  
สำนักปลัด


ว่าที่ร้อยตรีดิชนัย ณรงค์หนู
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
โทรศัพท์ : 08 1999 8142


นางสาวรัชนี แสงฮาด
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
โทรศัพท์ : 0621950958


นางสมหญิง ตุ้มเมืองโดน
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


นางสาววัชราภรณ์ ราชวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาวธนภร ธนัชณัฐพร
นิติกรปฏิบัติการ


นายโกวิท จิระสุโข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


สิบเอก รัชภูมิ ฝาดสูงเนิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


จ่าสิบเอกพิทักษ์พงศ์ บริบูรณ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางอรุณ อิคะละ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายชาญ นวนศรี
พนักงานขับรถยนต์


นายอนุชา วรรณลาด
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายวัชรพงษ์ ทิศกระโทก
พนักงานขับรถยนต์


นายวรินทร บุตรเสน
คนงาน
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.