ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบรหารส่่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  หน้าแรก     ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่  

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

 

1. จำนวนบุคลากร

 

 

2. ระดับการศึกษา

 

 

3. การรวมกลุ่มของประชาชน

 

 

4. จุดเด่นที่เอื้อต่อการพัฒนา

ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมเป็นหลัก ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่  เหมาะสำหรับเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผลทางด้านการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่   ข้าว   อ้อย  มันสำปะหลัง   พืชผักสวนครัว   ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  และเลี้ยงสัตว์

 

5. สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

มีการรวมกลุ่มของประชาชนประกอบอาชีพ และผลิตสินค้าที่ผ่านการคัดสรรระดับประเทศ เป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  ระดับ 3-4 ดาว   เช่น   ผ้าไหมทอมือ และ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากทะลาย มะพร้าว  เป็นต้น

ในปี 2549  มีผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทอมือจากบ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 6     ได้ดำเนินการผลิตตาม ขั้นตอนโดยเน้นการใช้สีธรรมชาติ  ได้รับเครื่องหมายพระราชทานตรานกยูง

 

6. ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมที่สำคัญ

 

 

7. แหล่งท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามมีสถานที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ได้แก่   หนองไทร  ซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์ ตั้งอยู่เขตบ้านหนองแมว หมู่ที่ 10    มีลักษณะเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่หนาแน่น  โดยเฉพาะต้นไทรขนาดใหญ่ แผ่กิ่งก้านสาขาครอบคลุมพื้นที่ประมาณ  7  ไร่  เหมาะสำหรับเป็นสถานที่พักผ่อน    เมื่อปี 2546  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่แต่เนื่องจากติดปัญหาข้อพิพาทแนวเขตจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์    หลังจากดำเนินการพัฒนาแล้วจึงยังไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปดูแล

สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่สมควรได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และศึกษาดูงาน   ได้แก่ ที่ตั้งของกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า     ซึ่งมีประชาชนได้ประกอบอาชีพนี้ กระจายอยู่หมู่บ้านต่างๆ จำนวน  4  หมู่บ้าน  คือ  บ้านหนองขาม  หมู่ที่ 1   บ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 6   บ้านหนองปื้ด หมู่ที่  8    และ บ้านหนองซาด หมู่ที่  9  ซึ่งเป็นสถานที่ที่สามารถให้ความรู้และศึกษาดูงานในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าไหมไทยได้เป็นอย่างดี

 

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.