ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบรหารส่่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  หน้าแรก     โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน  

โครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

     1. การคมนาคม

เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างตำบลใช้ทางบกหรือถนนรถยนต์เป็นหลัก  ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนดินและถนนลูกรัง มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นถนนลาดยาง หรือคอนกรีต   ถนนดินจะใช้การได้ดีเฉพาะในฤดูแล้ง  เมื่อถึงฤดูฝน  บางเส้นทางไม่สามารถใช้การได้

 

 

     2. การโทรคมนาคม

 

 

     3. แหล่งน้ำธรรมชาติ  

             - ลำน้ำ  ลำห้วย   3   สาย   (ความยาวรวม    33.8   กิโลเมตร)

             - ลำคลอง   9   สาย   (ความยาวรวม   16.0   กิโลเมตร)

 

 

     4. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 

 

     สรุปจำนวนผู้ใช้บริการจากระบบประปาหมู่บ้าน

 

 

 

     6. ข้อมูลอื่น ๆ

           1)  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่                        

       เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ทำให้ยังคงมีพื้นที่ป่าไม้หลงเหลืออยู่บ้าง สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าไม้เบญจพรรณ  ต้นไม้สำคัญที่พบเห็นได้แก่ เต็ง  รัง  พลวง  มะค่า  ประดู่  ฯลฯ

 

 

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.