ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบรหารส่่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  หน้าแรก     ข้อมูลประชากร/หมู่บ้าน 

ข้อมูลประชากร/หมู่บ้าน
ข้อมูลประชากร/หมู่บ้าน  

ข้อมูลประชากร/หมู่บ้าน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

 

1. จำนวนหมู่บ้าน              

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  มีหมู่บ้านที่มีพื้นที่เต็มทั้งหมู่บ้าน  15  หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1  ถึง หมู่ที่ 15

 

2. จำนวนเนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ   53,125  ไร่  หรือประมาณ 85.0  ตารางกิโลเมตร   แยกเป็นเนื้อที่รายหมู่บ้านได้ดังนี้

 
 

3. จำนวนประชากรและอัตราการเปลี่ยนแปลง

 

 

 

 

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามมีอัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในแต่ละรอบปี  อยู่ในอัตราไม่มากนัก โดยจากตารางข้อมูลสำนักทะเบียนอำเภอจักราช  สรุปได้ดังนี้

- มิถุนายน 2548    จำนวนประชากรทั้งสิ้น  9,125  คน   อัตราที่เพิ่มขึ้น   63  คน

- มีนาคม   2549    จำนวนประชากรทั้งสิ้น  9,216  คน   อัตราที่เพิ่มขึ้น   91  คน

- มิถุนายน 2550    จำนวนประชากรทั้งสิ้น  9,306  คน   อัตราที่เพิ่มขึ้น   90  คน Situs Slot Gacor

- เมษายน 2551    จำนวนประชากรทั้งสิ้น  9,307  คน   อัตราที่เพิ่มขึ้น   1  คน

- พฤษภาคม 2552    จำนวนประชากรทั้งสิ้น  9,299  คน   อัตราที่ลดลง   8  คน

 

 

 และมีอัตราความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  109.40  คน / ตารางกิโลเมตร

 

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
กุมภาพันธ์ 2567
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 2223 24
25 26 27 28 29 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.