ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบรหารส่่วนตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
 

 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
เมื่อวันที่ 5 -7 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้ดำเนินโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธ ... องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามนำผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และกำจัดโรคจากสัตว์ด ...
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขามจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และป้องกันกำจัดโรคสัตว ... เมื่อวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพเสร ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
ใบความรู้เรื่องยาเสพติด 
     

มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) 
     

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมีนาคม 2567 รอบที่ 2 
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็...

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ใบความรู้เรื่องยาเสพติด...     จำนวนผู้เข้าชม 544 ครั้ง
มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก (Heat stroke)...     จำนวนผู้เข้าชม 543 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...     จำนวนผู้เข้าชม 598 ครั้ง
ประกาศเทศบาลตำบลหินดาด เรื่อง รายชื่อ ผู้ได้รับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ (วาตภัย)...     จำนวนผู้เข้าชม 713 ครั้ง
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปี 2566...     จำนวนผู้เข้าชม 666 ครั้ง
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา...     จำนวนผู้เข้าชม 731 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไ...     จำนวนผู้เข้าชม 837 ครั้ง
การสร้างวัฒนธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...     จำนวนผู้เข้าชม 628 ครั้ง
สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...     จำนวนผู้เข้าชม 704 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็น...     จำนวนผู้เข้าชม 675 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 (จากถนนทางหลวงชนบท นม.4035 ไปทางศาลตาปู่ บริเวณนานางสกุณา วนาไธสง)
   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองนกคุ้ม หมู่ที่ 7 (จากถนนทางหลวงชนบท นม.4035 ไปทางนานายวาทิน ทิศกระโทก)
   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญยัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนพะไล หมู่ที่ 4 (จากถนน คสล.เดิม ไปทางคุ้มบ้านน้อยโนนพะไล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ข่าวย้อนหลัง
 
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
เมษายน 2567
อา พฤ
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
1415 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 14 เมษายน 2567
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.