โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


  หน้าแรก     งานจัดเก็บรายได้ 
งานจัดเก็บรายได้
งานจัดเก็บรายได้  
     คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ0000-00-00เปิดอ่าน
     คาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ0000-00-00เปิดอ่าน
     คำขอรับ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร0000-00-00เปิดอ่าน
     คาขอรับ ใบอนุญาตจัดตั้ง สถานที่จาหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร0000-00-00เปิดอ่าน
     คำร้องขอยกเลิกกิจการ0000-00-00เปิดอ่าน
     คำร้องขอเปิดกิจการ0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ การยื่นขอใบอนุญาตประกอบ กิจการ ที่เป็นอันรายต่อสุขภาพ0000-00-00เปิดอ่าน
     ประชาสัมพันธ์ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่0000-00-00เปิดอ่าน
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 3 มิถุนายน 2566
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.