โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  

เมื่อวันที่ 23 มิุนายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดบุคลากรเข้าร่วมกับอำเภอจักราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและประชาชนชาวอำเภอจักราช ร่วมกันจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนรู้ถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

     
     
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
45 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 มิถุนายน 2566
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.