โครงสร้างการบริหาร
สินค้า OTOP
อบต.ในเครือข่าย

ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
ส่วนสาธารณสุข
งานการเงิน
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาตำบล
งบประมาณ
บริการออนไลน์
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  


 
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นายสา ตุ้มเมืองโดน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เป็นประธานการประชุมประจำเดือน ... เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม สมัยสามั ...
นายสา ตุ้มเมืองโดน นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองขาม ประกาศเจตนารมณ์"สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำ ... เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจ ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายใน)  
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน 
     

ประชาสัมพันธ์การบริจาคอลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน 
     

ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง 
     

ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอก)  
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บ้...     จำนวนผู้เข้าชม 2260 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างตามภารกิจ...     จำนวนผู้เข้าชม 1655 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้างทั่วไป...     จำนวนผู้เข้าชม 1607 ครั้ง
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อม...     จำนวนผู้เข้าชม 1669 ครั้ง
ประกาศ อบต.ตากูก เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับ...     จำนวนผู้เข้าชม 1612 ครั้ง
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำ...     จำนวนผู้เข้าชม 1847 ครั้ง
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์...     จำนวนผู้เข้าชม 1716 ครั้ง
การตรวจสอบรายงานทางการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565...     จำนวนผู้เข้าชม 1209 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 10 บ้านทุ่ง...     จำนวนผู้เข้าชม 802 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่7 บ้านซับสมบ...     จำนวนผู้เข้าชม 237 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   เผยแพร่ร่างประกาศโครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก บ้านโนนทะยุง หมู่ที่ 11 (จากคุ้มบ้านจาน ไปทางป่าสาธารณะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้างโครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองปื้ด หมู่ที่ 8 (จากฉางข้าวหมู่บ้าน ไปทางนานางแจ้ง ทิศกระโทก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์
   เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคางานก่อสร้างโครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุก บ้านหนองนกคุ้ม หมู่ที่ 7 (จากสวนนางสาวเนียม ในกระโทก ไปทางนานายแจ้น ทานกระโทก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์
   ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดิน บ้านลุงม่วง หมู่ที่ 14 สายบ้านลุงม่วง – ตำบลศรีละกอ บริเวณคลองสาธารณะ
   ประกาสกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการยกระดับถนนดิน บ้านลุงม่วง หมู่ที่ 14 (จากสวนนายรุ่ง ชอบนากลาง ไปทางวัดโนนรังน้อย)
ข่าวย้อนหลัง
 
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
45 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 4 มิถุนายน 2566
เว็บไซต์บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
แบบสอบถาม
ข้อมูล ITA
ระบบฐานข้อมูล Back office
ร้องเรียนการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
166 หมู่ที่ 15 ตำบลหนองขาม อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230
Tel : 044-009894-5   Fax : 044-009895
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.